TimeCamp pozwala użytkownikom na rozliczanie urlopów. Pracownik może zaznaczyć odpowiedni typ dnia, wykorzystując raport „Obecności”. Zmiany dokonane przez pracownika muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora systemu TimeCamp.

Zmiana typu dnia na urlopowy

Pracownik może zmienić typ dnia w raporcie Obecności.

Po wygenerowaniu raportu (1) dla konkretnego przedziału czasowego (2) użytkownik może edytować dany „typ dnia” (3).

urlopy1

Użytkownik może wybrać jeden z predefiniowanych typów dnia z rozwijanego menu.

urlopy2

Wybierając niektóre typy dnia, np. „urlop wypoczynkowy”, użytkownik może zaznaczyć opcję do usunięcia wszystkich zebranych w danym dniu informacji o aktywności komputerowej. Opcja ta jest dostępna, jeśli administratorzy aktywowali ją w Ustawieniach modułu obecności.

urlopy3

Aby aktywować wyżej opisaną funkcję, administrator musi z poziomu ustawień (1) dodatku (2) „Obecności” (3) zaznaczyć opcję „Pozwalaj użytkownikom na prośby o usunięcie danych dla urlopów”. (4)

urlop4

urlopy5

Zmiany „typu dnia” mają zastosowanie natychmiastowe tylko dla użytkowników z uprawnieniami administratora.

W przypadku dokonania zmian przez zwykłych użytkowników, administrator musi je najpierw zatwierdzić, zanim wejdą w życie.

Akceptacja zgłoszeń o edycji „typu dnia”.

Po utworzeniu zgłoszenia dotyczącego zmiany typu dnia administrator otrzyma u góry raportu „Obecności” stosowne powiadomienie.

urlopy6

Po wejściu w wyżej opisany link administrator będzie mógł zaakceptować lub odrzucić zgłoszenie.

urlopy7

Raport obecności pozwala w prosty sposób wyfiltrować (1) dni z konkretnym typem, jeżeli takowe występują w wybranym przedziale czasowym.
Pod tabelą podsumowującą zebrane dane znajduje się również wiersz pokazujący sumę konkretnych typów dni, które wystąpiły w danym przedziale czasowym (2).

urlopy8


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+2 rating, 1 votes)
Loading...