Użytkownicy mogą wykorzystać zainstalowaną na komputerze aplikację pomiarową, aby przypisywać czas pracy do projektów.

Należy pamiętać, że przy tej metodzie czas będzie zliczany do zadań tylko w przypadku aktywnej pracy na komputerze.

Aplikacja działa w dwóch trybach:
1. ręcznym
2. automatycznym

Aktualny jej tryb prezentowany jest na zielonym widżecie, przed wybraną nazwą zadania:
– litera M oznacza tryb ręczny,
– litera A oznacza tryb automatyczny.

addDesktop1

Aby przejść między trybami wystarczy kliknąć na tę literę na widżecie.
Alternatywnie można zmienić tryb klikając prawym przyciskiem myszy na ikonce TimeCampa (obok zegara – 1) i dokonując zmian z menu kontekstowego 2/3.

addDesktop2

Tryb ręczny

Aby wybrać lub zmienić zadanie w trybie ręcznym należy kliknąć na nazwie aktualnie wybranego zadania na zielonym widżecie (1).
Można wybrać zadanie z listy ostatnio używanych (2), lub odszukać zadanie wpisując jego nazwę w filtrze (3) lub znajdując je ręcznie z pełnej listy dostępnych zadań (4).

addDesktop3

Aby zatrzymać pomiar, wystarczy kliknąć na przycisku pauzy na widżecie.

addDesktop4

Tryb automatyczny

Aplikacja pracująca w trybie automatycznym sama dobiera za nas zadania. Wybór dokonywany jest na podstawie słów kluczowych przypisanych w Ustawieniach projektu. Aplikacja wyszukuje słów kluczowych w tytułach okien (np. nazwach otwartych dokumentów), adresach odwiedzanych stron www i nazwach otwartych aplikacji.

Aby ustawić słowa kluczowe należy edytować zadanie, wchodząc na stronę Projekty (1), oraz w widok edycji zadania (2). Należy uzupełnić pole „Słowa kluczowe” (3). Słów kluczowych można przypisać wiele, rozdzielając je przecinkami.
Dobrą praktyką jest zachowanie unikalności słów kluczowych. Idealnym przykładem słowa kluczowego są np. identyfikatory projektów – zwykłe słowa (np. „poczta”) mogą występować w trakcie pracy nad zadaniami niezwiązanymi z projektem, np. wyszukiwaniem informacji w Google.

addDesktop5

W trybie automatycznym nie ma możliwości ręcznego uruchomienia pomiaru do innego zadania.

Dane z aplikacji pomiarowej synchronizowane są z naszymi serwerami co 5 minut. Aby wpisy były widoczne w timesheecie, należy je najpierw zakończyć (kliknąć na przycisku pauzy na widżecie).


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (No Ratings Yet)
Loading...