W przypadku zajścia podejrzeń, że aplikacja pomiarowa nie działa poprawnie – np. przez dłuższy czas na serwerze nie pojawiają się nowe dane, istnieje możliwość sprawdzenia logów aplikacji.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji w trybie szczegółowego zbierania danych.

Przejdź do katalogu z lokalnymi ustawieniami aplikacji.
Dla Win7/8/10 to: C:\Użytkownicy\nazwa_usera\AppData\Local\timecamp\
dla WinXP: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\timecamp\

W katalogu tym utwórz plik tekstowy o nazwie debugmode2.txt
Plik w środku może być pusty, chodzi tylko o wykrycie jego obecności przez aplikację.

debugmode1

Następnie zrestartuj aplikację.
Możesz to zrobić np. ubijając w Menedżerze Zadań proces timecamp.exe – proces odrodzi się automatycznie.

debugmode2

Pozwól aplikacji pochodzić ok. 5-10 minut.

Następnie wróć do katalogu z lokalnymi ustawieniami użytkownika.
W pliku log.txt znajdziesz zbierane przez aplikację informacje diagnostyczne.

Znajdź wpis „Start uploading”. Bezpośrednio pod nim wyświetlony zostanie wynik synchronizacji danych, wraz z ew. kodem błędu.

debugmode3

Zebrane w ten sposób informacje prześlij do nas na adres [email protected]

Najczęściej występujące kody błędów i wskazówki:
0 – błąd przy połączeniu z serwerem (np. brak dostępu do Internetu lub serwera TimeCamp w sieci lokalnej, błędne informacje o serwerze proxy)
403 – błędny email lub hasło (użytkownik został usunięty lub nowe hasło nie zostało zsynchronizowane poprawnie – niezbędne jest przelogowanie w ustawieniach aplikacji pomiarowej)


Czy artykuł był pomocny?

1 Star2 Stars (+3 rating, 2 votes)
Loading...