Jak dodać grupy?

TimeCamp pozwala na odtworzenie szczegółowej struktury organizacyjnej. Możesz utworzyć wiele podgrup, w których umieścisz wybranych użytkowników oraz ograniczysz dostęp do ich raportów dla konkretnych Menedzerów. Dodatkowo każda podgrupa może mieć odrębne Ustawienia. Domyślnie podgrupy dziedziczą ustawienia z grupy nadrzędnej. Aby dodać podgrupy zaloguj się na konto administracyjne. Wejdź w Ustawienia (1), a następnie w zakładkę […]

Read More

Jak dodać użytkowników?

Aby dodać użytkowników zaloguj się na swoje konto administracyjne. Następnie przejdź do Ustawień (1) i wejdź w zakładkę „Użytkownicy” (2). Kliknij na przycisku „Dodaj użytkowników” (3). Uzupełnij adresy emailowe pracowników (1) i „Wyślij zaproszenia” (2). Po zaproszeniu użytkowników otrzymają oni automatyczną wiadomość z danymi dostępowymi do swoich indywidualnych kont. Pracownicy przy pierwszym logowaniu będą mogli […]

Read More