Zbieranie tytułów okien

Poza podstawowymi informacjami, takimi jak suma czasu spędzonego na konkretnej aplikacji lub stronie www, aplikacja pozwala również na zbieranie szczegółów dotyczących tytułów okien. Ich zawartość jest unikalna dla każdej aplikacji – np. dla Microsoft Word będzie to nazwa dokumentu, na którym wykonywana jest praca. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Aby ją aktywować zaloguj się do […]

Read More

Ustawienia harmonogramu zbierania danych

TimeCamp pozwala na ograniczenie godzin, w których aplikacja ma zbierać dane z komputerów pracowników. Po aktywacji tej funkcji nawet, jeśli aplikacja będzie uruchomiona, będzie ona zbierać dane tylko w określonych godzinach dla poszczególnych dni. Aby ustawić harmonogram zaloguj się do panelu raportowego na konto administracyjne. Następnie przejdź do Ustawień (1). Wybierz podkategorie „Dodatki” (2) a […]

Read More

Czas prywatny

TimeCamp pozwala użytkownikom na aktywację funkcji „Czasu prywatnego”. Działając w tym trybie aplikacja nie zbiera szczegółowych informacji nt. użycia komputera, a wszystkie działania użytkownika raportowane są jako „Czas prywatny”. Aby aktywować tę funkcję oraz ustalić dzienny limit do wykorzystania przez pracowników, zaloguj się na konto z uprawnieniami administratora oraz wejdź w Ustawienia (1). Następnie wybierz […]

Read More