Jak zdefiniować cele

TimeCamp pozwala zdefiniować cele dotyczące użycia komputera dla grupy pracowników. Cele można na bieżąco kontrolować na podstawie danych wysyłanych przez aplikację pomiarową. Definicja celów Aby zdefiniować cele dla grupy pracowników należy zalogować się jako administrator i przejść do raportu Czas na komputerze > Cele oraz wybrać grupę pracowników. Aby zastosować cel dla wszystkich grup należy […]

Read More

Kategoryzacja aplikacji i stron www

TimeCamp automatycznie wylicza produktywność pracownika na podstawie danych zebranych przez aplikację pomiarową. W naszej bazie danych są już ponad 4 miliony aplikacji i stron www przypisanych domyślnie do jednej z 18 dostępnych w systemie kategorii. Każda kategoria ma przypisany jeden z poziomów produktywności (produktywna/neutralna/rozpraszająca). Na tej podstawie wyliczany jest wskaźnik „pracy na narzędziach”. Aktywności produktywne […]

Read More

Wprowadzenie

TimeCamp jest systemem do pomiaru czasu pracy na komputerze. Na podstawie danych zebranych przez aplikację umożliwia generowanie raportów dotyczących używanych aplikacji oraz odwiedzanych stron internetowych oraz ich odpowiednie kategoryzowanie i automatyczne obliczanie produktywności czasu spędzanego przed komputerem oraz – opcjonalnie – rozliczanie czasu z dala od komputera. Menu wyboru użytkownika Jeżeli do konta dodanych jest […]

Read More