Rozliczanie urlopów

TimeCamp pozwala  na rozliczanie urlopów. Pracownik może zaznaczyć odpowiedni typ dnia, wykorzystując raport „Obecności”. Zmiany dokonane przez pracownika muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora systemu TimeCamp. Zmiana typu dnia na urlopowy Możesz zmienić typ dnia w raporcie Obecności. Po wygenerowaniu raportu (1) dla konkretnego przedziału czasowego (2) możesz edytować dany „typ dnia” (3). Możesz wybrać […]

Read More