Rozliczanie urlopów

TimeCamp pozwala użytkownikom na rozliczanie urlopów. Pracownik może zaznaczyć odpowiedni typ dnia, wykorzystując raport „Obecności”. Zmiany dokonane przez pracownika muszą najpierw zostać zaakceptowane przez administratora systemu TimeCamp. Zmiana typu dnia na urlopowy Pracownik może zmienić typ dnia w raporcie Obecności. Po wygenerowaniu raportu (1) dla konkretnego przedziału czasowego (2) użytkownik może edytować dany „typ dnia” […]

Read More