Czas z dala od komputera

Jedną z funkcji TimeCampa jest możliwość rozliczania czasu z dala od komputera. Aplikacja może pytać użytkowników o aktywność offline, w przypadku, gdy przerwa w aktywnej pracy na komputerze trwa zbyt długo. Aby zdefiniować po jakim czasie aplikacja powinna pytać użytkownika o aktywność z dala od komputera od momentu przejścia w tryb bezczynności, zaloguj się do […]

Read More

Czas bezczynności

TimeCamp mierzy aktywną pracę na komputerze. Jeśli jednak przez dłuższy czas użytkownik nie wykonuje pracy myszą lub klawiaturą, aplikacja przejdzie w tryb bezczynności. Domyślnie okres ten wynosi 2 minuty, jednak istnieje możliwość jego konfiguracji. Te 2 minuty zostaną przypisane do ostatniej wykrytej aktywności. Jeśli więc pracujemy nad dokumentem w Microsoft Word, a następnie odchodzimy od […]

Read More