Pomiar czasu do projektów z poziomu aplikacji desktopowej

Użytkownicy mogą wykorzystać zainstalowaną na komputerze aplikację pomiarową, aby przypisywać czas pracy do projektów. Należy pamiętać, że przy tej metodzie czas będzie zliczany do zadań tylko w przypadku aktywnej pracy na komputerze. Aplikacja działa w dwóch trybach: 1. ręcznym 2. automatycznym Aktualny jej tryb prezentowany jest na zielonym widżecie, przed wybraną nazwą zadania: – litera […]

Read More