Diagnostyka aplikacji desktopowej

W przypadku zajścia podejrzeń, że aplikacja pomiarowa nie działa poprawnie – np. przez dłuższy czas na serwerze nie pojawiają się nowe dane, istnieje możliwość sprawdzenia logów aplikacji. Pierwszym krokiem jest uruchomienie aplikacji w trybie szczegółowego zbierania danych. Przejdź do katalogu z lokalnymi ustawieniami aplikacji. Dla Win7/8/10 to: C:\Użytkownicy\nazwa_usera\AppData\Local\timecamp\ dla WinXP: C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\timecamp\ […]

Read More

Instalacja aplikacji

Uwaga! Przed instalacją aplikacji należy dodać użytkowników do systemu. Po pobraniu instalatora można przystąpić do instalacji aplikacji na komputerach końcowych. Aplikacja nie wymaga uprawnień administratora. W trakcie instalacji należy zalogować się na użytkownika, na konto którego mają zbierać się dane dotyczące aktywności na komputerze. Logowanie jest procesem jednorazowym – dane zostaną zapamiętane. Podając hasło należy […]

Read More

Skąd pobrać aplikację?

Instalator aplikacji desktopowej dostępny jest po zalogowaniu do panelu raportowego. Jeżeli dla danego konta nie zostały jeszcze zebrane żadne dane, widok z linkami do instalatora powinien ukazać się domyślnie po zalogowaniu do raportów. Aby pobrać instalator, kliknij na rozwijanym menu użytkownika w prawym górnym rogu ekranu (1). Następnie wybierz opcję „Pobierz aplikację” (2). Na wyświetlonej […]

Read More