REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020

 

BENEFICJENT:

TIME SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TYTUŁ PROJEKTU:

Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy TIME SOLUTIONS Sp. z o.o.”

 

CELE PROJEKTU:

Cel strategiczny Beneficjenta: pozyskanie nowych klientów na rynkach zagranicznych oraz wzrost ogólnej wartości sprzedaży Firmy w wyniku rozszerzenia działalności eksportowej.

Cel główny Projektu: zwiększenie konkurencyjności Beneficjenta poprzez stworzenie Planu rozwoju eksportu oraz jego wdrożenie.

PLANOWANE EFEKTY:

– stworzenie 1 Planu rozwoju eksportu;

– podpisanie 10 kontraktów handlowych zagranicznych w 2017r.

WARTOŚĆ PROJEKTU:

19 680,00 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:

13 600,00 zł