Statystyki obecności pracowników

Teraz nie musisz być w firmie, żeby wiedzieć, czy pracownicy przychodzą do biura punktualnie. TimeCamp rejestruje całkowity czas pracy od momentu włączenia komputera do jego wyłączenia. Przechowuje również dane z czasu pracy wszystkich pracowników, którzy go używają. Dzięki temu w jednym miejscu znajdziesz wszystkie interesujące cię informacje.

rcp021

Ewidencja urlopów, zwolnień i delegacji

TimeCamp pozwala na zebranie danych o urlopach, delegacjach i zwolnieniach, czyli wszystkich nieobecnościach pracownika, co wspiera funkcjonowanie działu kadr, a także personelu zarządzającego.

rcp021

Eksport danych do Excela

Zbierz wszystkie dane pracowników w TimeCamp. Następnie jednym klinięciem możesz wyeksportować raporty do Excela, by móc dalej nad nimi pracować, prowadzić analizy oraz tworzyć kolejne zestawienia w zależności od potrzeb.

rcp06

Porównanie czasu pracy pracowników

Ponieważ wszystkie dane przechowywane są w jednym miejscu, możliwe jest sprawdzenie kto w twojej firmie pracuje najwięcej. Dla pracowników jest to z kolei dodatkowa motywacja do osiągania lepszych wyników.

rcp05