Automatyczna rejestracja aktywności

Koniec z ręcznym wpisywaniem przybliżonych raportów z czasu pracy. TimeCamp to narzędzie, które automatycznie rejestruje aktywność na komputerze, zapisując czas wykorzystywany w pracy na aplikacjach oraz stronach www. Każdy z pracowników ma nadany login i hasło, co pozwala sprawdzać raporty z ewidencji czasu pracy z dowolnego miejsca.

mp-01

Monitorowanie czasu pracy na dokumentach

Wiedza na temat tego, ile czasu pracownicy poświęcają konkretnym dokumentom. System TimeCamp daje dostęp do nazw wszystkich dokumentów i tytułów okien, które były używane przez poszczególne osoby.

mp-021

Czas pracy poza komputerem

Teraz wiadomo ile czasu pracownik pracuje poza komputerem. Program sam wykrywa, kiedy użytkownik przestał być aktywny i zlicza jak długo to trwało. Dzięki temu możesz zaplanować pracę tak, aby lepiej wykorzystać czas w firmie.

tt09

Mierzenie produktywności pracowników

TimeCamp dzieli aktywności pracowników na dwie grupy – produktywne i nieproduktywne. Do produktywnych zalicza te działania, które umożliwiają wykonanie zadań lub wpływają na rozwój zespołu. Do aktywności nieproduktywnych zaliczane są aktywności związane z rozrywką, zakupami i działalnością na portalach społecznościowych. Pracownicy widząc swoje statystyki sami dbają o zwiększenie swojej produktywności

mp-07

Łatwe generowanie raportów

Używając TimeCamp można w łatwy sposób wygenerować raporty z pracy całego zespołu lub pojedynczych osób. Wystarczy wybrać interesujący okres czasu i natychmiast można analizować zgromadzone dane.

mp-06

Monitorowanie aktualnych działań pracowników

Czy chcą Państwo wiedzieć co pracownicy aktualnie robią w pracy? Z dowolnego miejsca oraz komputera, tabletu lub telefonu można sprawdzić czy aktywnie pracują przed komputerem, na jakich aplikacjach i stronach www.

mp-03

Czas prywatny dla pracowników

W TimeCamp można ustalić czas prywatny dla pracowników. Wystarczy wybrać ile czasu przerwy przydzielić, a podejmowane przez pracowników aktywności w tym przedziale czasu nie będą rejestrowane. Mając trochę wolnego czasu na odpoczynek i załatwienie swoich spraw, osoby pracujące bardziej skupią się na zadaniach we właściwym czasie pracy.

mp-041

Planowanie celów w pracy

Dzięki TimeCamp pracodawca i pracownik mogą ustalić cele, które powinny zostać zrealizowane w danym czasie. Pozwala to sprawdzić czy u danego członka zespołu zachodzi poprawa wykorzystania czasu pracy. W ten sposób stopniowo osiągane są pożądane efekty. Pracownicy sami motywują się do działania.

mp-05

Klasyfikacja aktywności na kategorie

Program pozwala przeglądać wszystkie strony internetowe niezbędne do pracy. Dodatkowo sam przypisuje kategorie do poszczególnych stron i ocenia, które działania są produktywne.

mp-061

Monitorowanie pracowników w ustalonych godzinach

Czy w Państwa firmie funkcjonuje system pracy od – do? Może czas pracy jest jednak elastyczny? Dzięki TimeCamp można rejestrować czas w określonych porach dnia lub ustalić zliczanie godzin pracy po godzinach. Harmonogram działania pozwoli na ustalenie odpowiedniej pory dla monitorowania czasu pracy Państwa zespołu.

mp-071